Vigilance and Post Marketing Surveillance Forms and Checklist

  • Orange Adverse Event- Incident Reporting Form for Consumer & Health Facilities Download
  • Fomu ya Kutolea Taarifa za Madhara/Matukio yatokanayo na Matumizi ya Vifaa Tiba na Vitendanishi kwa Mtumiaji Binafsi na Vituo vya Afya Download