Eastern Zone Reports

  • Taarifa ya Ufuatiliaji wa Usalama wa Bidhaa za Chanjo na Dawa 2021-2022 Download
  • Taarifa ya Ukaguzi wa Dawa, Vifaa Tiba na Vitendanishi Katika Soko na Maeneo ya Kutolea Huduma za Afya 2021/2022 Download
  • Taarifa ya Ukaguzi wa Dawa, Vifaa Tiba na Vitendanishi Katika Vituo vya Forodha 2021-2022 Download
  • Taarifa ya Utekelezaji wa Mpango wa Kufuatilia Ubora wa Dawa katika Soko kwa Mwaka wa Fedha 2021-2022 Download
  • Taarifa ya Ukaguzi wa Dawa, Vifaa Tiba na Vitendanishi Katika Kipindi cha 2021/2022 Download