List of Local Government Authorities Saved by Southern Zone

ANUANI ZA HALMASHAURI ZA MKOA WA LINDI,RUVUMA NA MTWARA
NAJINA LA MKOA/HALMASHAURIBOX NAMBA
1 RAS - RUVUMA BOX - 74
2 MKURUGENZI WA HALMASHAURI YA MANISPAA YA SONGEA BOX - 14
3 HALMASHAURI YA MJI MBINGA BOX - 134
4 MKURUGENZI MTENDAJI HALMASHAURI YA WILAYA SONGEA BOX - 995
5 MKURUGENZI MTENDAJI HALMASHAURI YA WILAYA NAMTUMBO BOX - 55
6 MKURUGENZI MTENDAJI HALMASHAURI YA WILAYA MADABA BOX - 14
7 MKURURGENZI MTENDAJI WA HALMASHAURI YA WILAYA TUNDURU BOX - 275
8 MKURUGENZI MTENDAJI WA HALMSHAURI YA WILAYA MBINGA BOX - 194
9 RAS - LINDI BOX - 1054
10 MKURUGENZI HALMASHAURI YA MANISPAA YA LINDI BOX - 1070
11 MKURUGENZI MTENDAJI WA HALMASHAURI YA MTAMA BOX - 328
12 MKURUGENZI MTENDAJI WA HALMASHAURI YA WILAYA KILWA BOX - 160
13 MKURUGENZI MTENDAJI WA HALMASHAURI YA WILAYA NACHINGWEA BOX - 291
14 MKURUGENZI MTENDAJI WA HALMASHAURI YA WILAYA RUANGWA BOX - 51
15 MKURUGENZI MTENDAJI WA HALMASHAURI YA WILAYA LIWALE BOX - 246
16 RAS - MTWARA BOX - 544
17 MKURUGENZI WA MANISPAA YA MTWARA /MIKINDANI BOX - 92
18 MKURUGENZI HALMASHAURI YA MJI MASASI BOX - 447
19 MKURUGENZI MTENDAJI HALMASHAURI YA WILAYA MASASI BOX - 60
20 MKURUGENZI MTENDAJI HALMASHAURI YAWILAYA NANYAMBA BOX - 1490
21 MKURURGENZI MTENDAJI HALMASHAURI YA WILAYA MTWARA BOX - 528
22 MKURUGENZI MTENDAJI WA HALMASHAURI YA WILAYA NEWALA BOX - 16
24 MKURUGENZI NTENDAJI WA HALMASHAURI YA WILAYA TANDAHIMBA BOX - 03
25 MKURUGENZI MTENDAJI WA HALMASHAURI WILAYA NANYUMBU BOX - 246
26 MKURUGENZI WA HALMASHAURI YA NEWALA MJINI BOX - 39